• nov15

    Studenter berättar - Kajsa på Fudan University

    Fudan University är sett som Asiens motsvarighet till Harvard vilket märks då människor både i Business-världen och på gatan blir imponerade att man studerar där. Jag som kommer från en designbakgrund känner mig till viss del malplacerad i många av klasserna då de främst har starka ekonomiska inriktningar. Vad som är positivt är dock att många kurser korsar varandra i information (Kinas uppbyggnad/revolution etc) så man får lättare en förståelse och helhet för vad som lärs ut men också varför det kinesiska samhället ser ut som det gör.

    Studietakt De lärare vi har talar god engelska (med nått undantag) och har allra oftast flertal examen från Kina och utlandet. Arbetsbelastningen och studietakten är högre än vad det är i Sverige och här läser man alla kurser samtidigt med kinesisk p... Läs mer
Contact