CSN studiemedel vid studier utomlands

Ansök om studiemedel från CSN när du studerar utomlands

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som beviljar studiemedel i form av lån och bidrag för utlandsstudier. Detta innebär att du kan söka studiemedel för de allra flesta av de utbildningar som skolorna erbjuder. Det kan dock förekomma vissa kortare kurser och certifikatsutbildningar som inte berättigar till studiemedel. Självfallet kan du kontakta KILROY om du vill ha hjälp med att räkna på en studiebudget.

CSN studiemedel när du studerar utomlands

Bidragsdelen av studielånet är samma i alla länder och lånebeloppen varierar. Det är även möjligt att ansöka om merkostnadslån till flygbiljett och försäkring

Nya regler för studiemedel från CSN för studier utomlands

Den 1 juli 2015 ändras reglerna för att ta studiemedel studier utomlands. Läs mer om det på CSN:s webbplats.

 

Ansökningsblanketter kan du ladda ner från CSNs webbplats.

 

Contact