CSN studiemedel

Ansök om studiemedel från CSN när du studerar utomlands
Samtliga universitet och college som KILROY education representerar är ackrediterade och godkända av Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som beviljar studiemedel i form av lån och bidrag för utlandsstudier. Detta innebär att du kan söka studiemedel för de allra flesta av de utbildningar som skolorna erbjuder. Det kan dock förekomma vissa kortare kurser och certifikatsutbildningar som inte berättigar till studiemedel. Stäm av med oss om du är osäker. Ansökningsblanketter kan du ladda ner från CSNs hemsida.

 

Contact