Berkeley College

Studera Fashion Marketing som en utbildning på Berkeley College

Utbildningar på Berkeley College

Berkeley College har tvååriga och fyraåriga utbildningar på Undergraduatenivå inom Business, Fashion Marketing and Management och Interior Design. Har du gått en diplomutbildning i Sverige har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare studier och på så vis förkorta din väg till en Associate eller Bachelor's degree.

Om du önskar läsa en termin eller ett år av din svenska utbildning, eller bara vill pröva på utlandsstudier kan du läsa ett s.k. Study Abroad-program. Observera att du måste läsa minst två quarters i rad för att vara berättigad till studiemedel.

Terminstider

Universitetet har fyrterminssystem (quarters). För att vara heltidsstudent ska man studera minst tre quarters per läsår. Under sommarterminen erbjuds färre kurser. Under 2016 kommer universitetet att successivt gå över till två terminssystem (höst- och vårtermin).

Vintertermin: januari - mars
Vårtermin: april - juni
Sommartermin: juli - september
Hösttermin: september - december 

Terminskostnader

USD 8 100 per quarter (12 units), inkl. obligatoriska avgifter. 
Ett läsår består av tre quarters. Fr o m HT-16 blir terminskostnaden USD 11 500 per termin, och läsåret består då av två terminer.
Om du läser en hel utbildning kan du söka skolans stipendium och få 10-25% avdrag på din terminsavgift

Övriga kostnader:

Application fee: USD 50
Deposition för kursregistrering: USD 300
Boende, mat, kurslitteratur, flygresa, försäkring, visum och fickpengar.

Språkrav

Minst VG i engelska A och B alt 173/61 på TOEFL. 

Studiemedel från CSN

Läs mer om studiemedel från CSN vid utlandsstudier här.

Läs om de olika ämnen du kan studera på Berkeley College;

Tycker du att Berkeley College låter intressant?
Kontakta oss
Contact