Tester

If you are applying for a sports scholarship in the U.S. you have to take some tests to prove your academic and english level.
Observera att vi för närvarande inte kan ta emot nya ansökningar för idrottsstipendium. Mer information kommer att komma på vår webbplats och i våra övriga sociala kanaler.

Som idrottsstudent måste du ta det amerikanska högskoleprovet för att komma in på universiteten, men även för att få din spelarlicens. 

De amerikanska proven SAT och ACT är på engelska och kan liknas vid det svenska högskoleprovet. De genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö vid fem till sex tillfällen per år. Vilket av dessa två test man tar spelar ingen roll. Båda innehåller matematik och engelska, men ACT har även en naturkunskapsdel. 

Många skolor kräver även ett språktest i engelska. Testet heter TOEFL och kan genomföras i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

 

Vill du veta mer?
Kontakta KILROY
Kontakt