Antagningskrav och spelarlicens

Läs mer om antagninsgkraven om du vill söka ett idrottsstipendium
Observera att vi för närvarande inte kan ta emot nya ansökningar för idrottsstipendium. Mer information kommer att komma på vår webbplats och i våra övriga sociala kanaler.

När du ansöker om ett idrottsstipendium vid ett universitet måste du uppfylla både skolans akademiska och idrottsmässiga krav.

Antagningskrav

Alla universitet i USA har olika intagningskrav. Det är viktigt att ta reda på just din skolas krav. Några grundkrav är ett fullständigt avgångsbetyg från gymnasiet samt att uppfylla skolans specifika antagningsnivå på SAT, ACT och TOEFL. Har du väl kommit in på skolan så kommer du in på din valda utbildning. 

Spelarlicens

Du måste ha en spelarlicens för att få ta emot ett idrottsstipendium och för att få tävla och träna med laget. Din spelarlicens får du från NCAA eller NAIA beroende på vilken organisation skolan tillhör. Tre grundpelare för att få din spelarlicens är din ålder, dina avgångsbetyg och din amatörstatus. För att undvika problem med din spelarlicens bör du vara ute i god tid. 

 

Vill du veta mer?
Kontakta KILROY
Kontakt