Förbättrat studiemedel för utlandsstudenter!

Förbättrat studiemedel för utlandsstudenter!

Studiemedlet för utlandsstudier förändras från 1 juli 2015 och för de allra flesta blir det bättre! Nu kommer du kunna få ett större lån för terminsavgifter och lånet blir mer flexibelt.

Lån och bidrag för levnadsomkostnader kommer vara samma i alla länder och betalas ut månadsvis. Du kommer få ett extra merkostnadslån när du studerar utomlands (oavsett land). Totalt blir det ca 12 100 kr per fyraveckorsperiod att leva på. Lånet för skolavgifter uppgår till max ca 341 000 för hela din studietid. Om du ska studera en kortare period (t ex ett år) kommer du alltså ha möjlighet att kunna betala hela terminskostnaden med hjälp av studiemedlet från CSN, även om det är en utbildning eller kurs med höga avgifter.

Planerar du att läsa en längre utbildning på flera år måste du tänka på att studiemedlet för terminsavgifter ska räcka under hela utbildningstiden och att du kanske måste skjuta till pengar utöver studiemedlet om utbildningen är lång och/eller har en hög avgift.

Precis som tidigare kan du även låna pengar för flygbiljetter och försäkring. Läs mer om de nya beloppen på CSNs hemsida.  

 

Kontakt