Förändrade CSN-regler för utlandsstudenter från 1 maj 2018

Förändrade CSN-regler för utlandsstudenter från 1 maj 2018

CSN inför en begränsning i merkostnadslånet för studieavgifter för den som söker studiemedel efter 30 april 2018.

Det innebär att du som mest kommer kunna låna 2 867 kr per studievecka för din studieavgift, vilket blir 54 416 kr för en termin på 19 veckor. Det totala beloppet du kan låna för studieavgifter är oförändrat ca 349 000 SEK och du kommer fortsättningsvis kunna få lån och bidrag för levnadsomkostnader på ca 12 000 kr per månad. Den nya begränsningen gäller inte dig som redan studerar med studiemedel.

Om du funderar på att söka utlandsstudier och kommer vilja ha CSN-lån för en terminsavgift som överstiger 50 000 kr måste du skicka in din ansökan NU så att du hinner få ett antagningsbesked och kan söka studiemedel innan reglerna ändras.

Självklart hjälper vi dig!
Kontakta KILROY idag

    

Taggar: Studentliv
Relaterade inlägg
Kontakt