Praktikprogram i Australien

Behörighetskrav

Behörighetskrav för att få en praktikplats

 • Goda engelskkunskaper
 • Behörig till att söka Working Holiday-visum 417 eller 462
 • Läser, ska börja läsa, eller har nyligen slutfört en kurs som relaterar till branschen du skulle vilja göra praktik inom
 • Ekonomiskt klara boende- och levnadskostnader under tiden du gör din obetalda praktik
 • Kunna göra praktiken i minst 12 veckor och som mest i 25 veckor
 • En personförsäkring som täcker hela vistelsen under praktiken

Inom följande områden finns det begränsade platser eller inga alls:

 • Bank
 • Arkitektur
 • Medicin/sjukhus
 • Teknik
 • Psykologi
 • Kemi
 • Marinbiologi
 • Flygteknik
 • Sjukgymnastik
Kontakt