Praktikvisum i USA - J1-visum

Kriterier för J1-visum

KILROY hjälper dig med ansökan om J1-visum, oavsett om du sökt din praktikplats genom oss eller om du ordnat den på egen hand. Vänligen läs igenom följande villkor noggrant innan du ansöker.

Kriterier för J1-visum

 • Sökanden måste vara heltidsstudent eller nyligen utexaminerad (max 12 månader sedan).
 • Sökanden måste vara minst 18 år.
 • Sökanden måste ha tillräckliga engelskkunskaper för att arbeta på ett företag i USA.
 • Sökanden måste vara inskriven på ett akademiskt program som varar minst ett år och resulterar i en examen.
 • Praktiken måste relatera till sökandes studieområde i hemlandet. Om sökanden tidigare gjort ett praktik i USA, måste han eller hon visa att den nya praktikperioden inte motsvarar den tidigare.

Specialkriterier för studenter som har tagit examen

Även för dig som inte längre är student finns möjligheten att ansöka om ett J1-visum, så länge du har en avslutad examen och minst ett års relevant arbetslivserfarenhet. Du ansöker då om s k Practical Career Training (PCT).

 • Sökanden har en examen från eftergymnasial utbildning som pågått minst 2 år.
 • Praktiken måste vara relaterad till sökandes studier
 • Sökande måste ha minst ett års relevant arbetslivserfarenhet.

Restriktioner vid arbete på ett J1- visum

På ett J1-visum tillåts endast kvalificerade arbetsuppgifter. Med detta menas att arbetsuppgifterna ska kräva någon form av teoretisk kunskap för att kunna utföras. Okvalificerade arbetsuppgifter, såsom att arbeta som receptionist, kontorist, kassapersonal eller bartender, är i de flesta fall inte tillåtna.

Andra typer av arbete som inte är tillåtna med ett J1- visum

 • Au pairs, hembiträde eller andra typer av hemarbete såsom barnpassning eller hushållsskötsel
 • Lägerledare eller -chef
 • Inom medicin/vård, eller något som involverar terapi, rådgivning, vårdadministration eller att ställa medicinsk, psykiatrisk eller psykologisk diagnos.
 • Apoteksrelaterat arbete
 • Veterinär eller djursjukvårdare
 • Pilot eller besättningsmedlem på båt eller flygplan
 • Lärare eller kursledare
 • Tillfälliga positioner eller arbete på konsultbasis

Kontakta KILROY för mer information om J1-visum.

Kontakt