IELTS

IELTS-testet utvärderar dina engelskkunskaper
Det finns två versioner av IELTS-testet. Alla studenter som behöver göra testet och som ska studera genom KILROY ska skriva den akademiska versionen (academic test).

IELTS-testet är indelat i fyra delar och du kommer att ha en begränsad tid på varje del:

1. Hörförståelse (40 min)
2. Läsning  (60 min)
3. Skrivande (60 min)
4. Muntlig förmåga  (15 min)

De första tre delarna gör man alltid samma dag och direkt efter varandra. Beroende på var du gör testet kan du bli tillfrågad att komma tillbaka dagen efter för att göra den muntliga delen av testet.

Du kommer att få ett resultat för varje individuell del av testet och ett totalt resultat. Skalan varierar från 0 - 9. Om du är osäker på testresultaten för universietet som du söker till kan du alltid kontakta en studierådgivare på KILROY.

Förbered dig för IELTS-testet

Kostnad

I Sverige är det Folkuniversietet som administrerar IELTS-testet och du kan skriva det i Stockholm, Göteborg och Lund. Testet kostar 2 250 kr och du får resulatet efter ca 13 arbetsdagar. 

Läs mer och boka ett testdatum för IELTS på Folkuniversitetets hemsida.

Kontakt