Tillgodoräknande av dina studier utomlands

Vissa titlar är skyddade och behöver ett godkännande av socialstyrelsen i Sverige innan de kan användas.
Om du planerar att studera utomlands under en eller två terminer som en del av din kandidatexamen eller magisterexamen, behöver oftast ditt universietet i Sverige godkänna de kurser du planerar att ta utomlands.

Det finns två steg i denna process: Första steget är att få förhandsgodkännande av de kurser du planerar att ta innan du åker. Det andra steget är att få de kurser du faktiskt studerade utomlands godkända av ditt universitet i Sverige när du kommer tillbaka.

Denna process kan vara lite förvirrande eftersom att du först måste få ett godkännande av de kurser du vill läsa och ett slutgilitigt godkännande på att du får de kurser du faktisikt har studerat godkända när du kommer tillbaka igen. 

Det kan vara svårt att få information om vilka kurser är det möjligt att studera på universitetet utomlands och när du börjar dina studier utomlands kanske du inser att du skulle föredra att ta andra kurser. De flesta universitet kommer inte att ha något emot att du ändrar dina planer, men om du inte har ansökt om tillgodoräknande av just de kurserna vid ditt universietet i Sverige kanske de sedan inte ens överväger att godkänna de kurser du faktiskt har tagit i slutänden. Det är viktigt att du kontrollerar hur flexibelt ditt universitet är i denna process innan du reser.

Tillgodoräknandeprocessen av kurser från utländska universitet varierar från universitet till universitet i Sverige. Kontakta en studievägledare vid just ditt universitet, och de kommer att kunna hjälpa dig att komma igång med processen.

KILROY educations studierådgivare har erfarenhet av denna process och kan ge allmänna råd om hur man hanterar detta.  

Kontakt