Försäkring när du studerar utomlands

Kan du spendera pengar på två burkar Coca Cola om dagen ber vi dig att tänka om. Skippa sockret och tjäna istället in trygghet, ett säkerhetsnät och stöd om du skulle råka illa ut. Vår studentförsäkring är nu bättre än någonsin!

 

Försäkringar låter förvisso tråkigt, men utan en försäkring när det behövs kan dina utgifter bli så stora att du tvingas avbryta dina studier. Vi guidar dig i försäkringsdjungeln och hjälper dig att teckna en förmånlig utlandsstudieförsäkring med Gouda!

Att teckna en försäkring är det viktigaste momentet på din resa. En försäkring säkerställer att du faktiskt får den hjälp du behöver om du t.ex. blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller blir rånad. Många händelser som inträffar utomlands kan snabbt bli väldigt kostsamma och utan en försäkring måste du själv stå för alla kostnader. 

Det är inte bara en försäkring du köper utan du köper också en trygghet och service.

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av Goudas alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.  

Gouda Studera Utomlands som studentförsäkringen heter, kan skaffas av dig som ska studera, praktisera eller utföra examensarbete utomlands. Försäkringen gäller från det att du påbörjar din resa hemifrån, under hela studietiden och tills dess att du kommer hem igen. Försäkringen gäller även under dina semesterresor som du gör under din studietid, 14 dagar i andra länder (inom samma premieområde). Ska du vara borta längre än så hjälper vi dig med att komplettera upp försäkringen för de dagar du behöver.

Vår studentförsäkring är anpassad för studier utomlands och innehåller därför ALLA viktiga moment som behövs vid en utlandsvistelse.  

Vill du ha mer info?
Kontakta KILROY

 

Goudas studentförsäkring innehåller följande;


Grundtäckning

 • Akut läkar-/sjukhusvård
 • Tandvård
 • Graviditet
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd
 • Överfallsskydd
 • Återbetalning av utbildningskostnader
 • Krishjälp
 • Resestartsskydd
 • Evakuering

Resekostnader i samband med sjukdom/ olycksfall

 • Lokala resekostnader/sjuktransporter
 • Hemtransport
 • Anhörigs resa till svårt sjuk
 • Resa till nära anhörig som blir svårt sjuk

Om du råkar ut för ett olycksfall

 • Dödsfallsbelopp
 • Medicinsk invaliditet
 • Invaliditetshjälpmedel
 • Vanprydande ärr

Egendomsskydd

 • Personligt lösöre
 • Stöldbegärlig egendom
 • Dator
 • Kontanter
 • Värdehandlingar
 • Cykel
Undrar du något mer om Goudas studentförsäkring?
Fråga oss
Kontakt