Information till studie- och yrkesvägledare

Om du är studie och yrkesvägledare kan du hitta information här
Vi vill verkligen hjälpa dig som arbetar som studie och/eller yrkesvägledare, är rektor eller lärare och vill få mer information om att studera utomlands.

Vi kommer gärna till er skola och håller föredrag, har ett bokbord eller ger studierådgivning till enskilda studenter.

Ring oss på 0771-545 769 eller mejla till oss för mer information.

Kontakt