CSN studiemedel vid studier utomlands

Ansök om studiemedel från CSN när du studerar utomlands
Samtliga universitet och college som KILROY representerar är ackrediterade och godkända av Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som beviljar studiemedel i form av lån och bidrag för utlandsstudier. Detta innebär att du kan söka studiemedel för de allra flesta av de utbildningar som skolorna erbjuder. Det kan dock förekomma vissa kortare kurser och certifikatsutbildningar som inte berättigar till studiemedel. Självfallet kan du kontakta KILROY om du vill ha hjälp att räkna på en studiebudget.

CSN studiemedel när du studerar utomlands

Du kan söka lån och bidrag på 12 444 kr per fyraveckorsperiod. Du kan dessutom ta ett extra lån till undervisningsavgifter som du själv kan fördela under din studietid och som betalas ut terminsvis. Maxbeloppet för extralånet är 349 440 kr för din totala studietid. Du kan även låna för flyg och försäkring varje termin. 

Nya regler från 1 maj 2018! CSN har ändrat reglerna för dig som inte tidigare studerat med studiemedel. Ändringarna gäller extralånet till undervisningsavgifter som nu har ett maxbelopp per vecka som du kan låna. Till skillnad från tidigare då du vanligtvis hade ett maxbelopp för hela din studietid som du själv kunde fördela. Det totala beloppen du kan låna för studieavgifter är oförändrat.

Läs mer och ansök om studiemedel på CSN:s webbplats.   
   

Kontakt