TEFL-certifikat online

TEFL-certifikat online
Med ett TEFL-certifierad (Teach English as Foreign Language) har du möjlighet att undervisa engelska som ett främmande språk utomlands och får ett försprång när du söker jobb. Certifieringen påvisar att du är kunnig och har hög engelsknivå, vilket utan tvivel är en fördel på en global arbetsmarknad där konkurrensen om jobb blir allt hårdare.

Vem kan ta ett TEFL-certifikat? 

Vem som helst över 18 år och har bra engelskkunskaper kan ansöka om att ta kursen för ett TEFL-certifikat. För att få ut det mesta av kursen och bästa möjliga resultat rekommenderar vi att du också har genomfört minst en termin vid ett universitet på kandidatnivå, men det är inte ett krav.

När kan jag börja min TEFL-kurs online?

TEFL-kursen online börjar varannan vecka. Ansökningsprocessen går snabbt och är enkel att genomföra. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss ca. 1 månad innan du vill börja.

Hur lång är kursen? 

TEFL-kursen är 150 timmar (130 timmar online + 20 timmars praktik). Kursens första vecka gör du ett introduktionsarbete. Därefter är det 10 veckor med uppgifter och studier där du behöver lägga ca. 2-3 timmar per dag (10-15 timmar per vecka). Kurswebben är öppen dygnet runt för inlämningar och har ett diskussionsforum.

Ett 20-timmars praktik kommer du att vara mer bekväm med att prata engelska. Du kan välja handleda en elev via Skype eller på plats där du befinner dig. Andra alternativ kan vara  att assistera en engelsklärare i ett fysiskt klassrum på en närliggande skola, eller observera en klass på en språkskola.

När kommer jag att få mitt TEFL-certifikat?

Efter avslutad 130 timmars studier och 20 timmars praktik kommer du att få ditt TEFL-certifikat. Certifikatet gäller för alltid! Du får certifikatet skickat både via fysisk post och e-post, så att det blir enkelt för dig att vidarebefordra certifikatet med ditt CV och ansökan till potentiella framtida arbetsgivare. Priset för en TEFL-kurs online är 1000 USD (ca 8000 SEK)

Skulle du vilja ha mer info?
Du kan alltid fråga oss!

 

Akademisk engelska - engelskkurs utomlands

Du kan få fantastiska upplevelser med ett TEFL-certifikat...

TEFL-certifikat online: Akademisk engelska

Kontakt