Fristående kurser

Studera fristående kurser som en del av din utbildning utomlands
Du kan studera fristående kurser utomlands (även kallat Study Abroad) under 1-2 terminer antingen som del av din svenska utbildning eller för att prova på att studera utomlands. Du väljer enstaka kurser ur universitetets kurskatalog och har stor valmöjlighet bland olika ämnen.

Att läsa fristående kurser utomlands är till för studenter som har startat sin kandidat/bachleor's- och/eller masters utbildning vid ett universitet i Sverige och vill överföra en eller två terminer utomlands till utbildningen i Sverige. Det är också till för att studenter som är är färdiga med gymnasiet och vill studera utomlands en termin eller två för att prova några av de ämnen de är intresserade av. 

Antagningskrav

För att kunna läsa fristående kurser utomlands måste du kunna uppvisa ett slutbetyg från gymnasiet innan du påbörjar dina studier men du kan ansöka redan innan du har tagit examen.  Vissa universitet kräver att du har studerat på högskola eller universitet i 1 eller 2 år innan du börjar sina studier utomlands. Kontakta KILROY education om du har frågor om ett specifikt universitetet eller college eller om du vill få allmän vägledning om hur man startar ansökningsprocessen.

Kontakt