Masters Degree

Ta en Mastersexamen utomlands och få internationell erfarenhet
Mastersutbildningar har länge varit ett självklart alternativ för studenter runt om i världen som vill skaffa sig en gedigen akademisk utbildning. I Sverige börjar det nu bli allt fler som läser vidare efter sin grundexamen, inte minst för att vara attraktiva på den internationella arbetsmarknaden. Men även för dig som vill arbeta här i Sverige är det ett bra sätt att sticka ut i den hårda konkurrensen.

Du kan läsa en mastersutbildning inom så gott som alla ämnesområden - från Business och Management till Fine Art och Social Work. En Master tar vanligtvis två år. I Storbritannien erbjuds däremot ettåriga Masterutbildningar.

Vad är mastersstudier?

Bolognaprocessen är ett internationellt samarbete som delar in högre utbildning i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samordningen förenklar för studenter som vill byta studieort inom och utom landet. Det blir också enklare för den som sen vill söka arbete internationellt. Mastersstudier ligger på avancerad nivå, vilket utomlands benämns Postgraduate (Australien/Nya Zeeland) eller Graduate (USA/Kanada). Om man inte vill eller har möjlighet att fullfölja en hel mastersexamen, så kan man på en del universitet läsa en kortare tid och ta ut en Graduate Certificate eller Graduate Diploma.

Varför Mastersstudier?

Om du redan har en examen på grundnivå (kandidatexamen/Bachelor's degree), så kan du välja att fortsätta dina studier på mastersnivå för att:

 • Bygga på din grundexamen och fördjupa befintliga kunskaper.
 • Bredda dina kunskaper och dina karriärmöjligheter genom att studera ett helt nytt ämnesområde.
 • Bygga på befintlig examen med management-kompetens - centralt om du vill få mer ansvar i din yrkesroll och möjlighet att få chefstjänster. 
 • Ta första steget mot en internationell forskarkarriär.
   

Vilka fördelar innebär det att förlägga sina mastersstudier vid ett utländskt universitet?

 • Förbättra dina språkkunskaper. Att du har läst en hel utbildning på engelska gör att din framtida arbetsgivare kan vara säker på din gedigna språkkompetens och du behöver inte "bevisa" dina engelskkunskaper på annat vis.
 • Det ger dig internationella perspektiv och global kompetens. Oavsett om du läst din grundexamen i Sverige eller även den vid ett engelskspråkigt universitet, så är en utländsk mastersexamen något som spetsar CV:et och ger goda möjligheter till internationell karriär. Det förenklar betydligt för dig som önskar söka jobb utanför Sverige.
 • Personlig erfarenhet och utveckling, minnen och vänner för livet. Du som har studerat hela eller delar av din grundutbildning utomlands vet redan vad utlandsstudier ger dig i form av oförglömliga upplevelser och spännande möten. För dig som ännu inte provat på detta, är detta ett perfekt tillfälle innan du tar det definitiva steget ut i arbetslivet.  

Finansiering

Utlandsstudier på avancerad nivå är studiemedelsberättigade så länge de uppfyller CSN:s grundläggande krav:

 • Du måste studera på heltid under minst 13 veckor.
 • Studierna måste vara campusförlagda, d v s inte distansstudier.
 • Skolan och utbildningen måste vara godkänd av Högskoleverket eller CSN. Självklart är alla våra samarbetsuniversitet detta. Utbildningar som inte ger rätt till studiemedel i Sverige, är inte heller studiemedelsberättigade utomlands. Detta kan exempelvis röra utbildningar inom hudvård och livsmedel.
   

KILROY education kan även ge tips och råd kring stipendier, vilket kan finansiera en del av dina studier. Läs mer om finansiering av utlandsstudier här!

Vi har ett stort universitetsutbud med många utbildningsalternativ och inriktningar. Dessutom många fantastiska destinationer allt välja och vraka bland. Med vårt utbud och vår kompetens kan vi hjälpa till att finna den perfekta utbildningen för den enskilda studenten och se till just din bakgrund och dina önskemål.

Kontakt