Australien

Finansiering av studier i Australien

Du betalar terminsavgift vid alla skolor som KILROY representerar. Avgiften beror dels på vilken skola och dels på vilken kurs du väljer.

De vanligaste programmen kostar mellan 12 000 - 34 000 AUD per år. Se respektive skolas katalog eller hemsidan för aktuella priser. Kostnader för mat och logi tillkommer och varierar beroende på vilken ort du studerar på. Utöver detta tillkommer också kostnader för kurslitteratur, transporter och fickpengar samt resa, försäkring och visum.

CSN studiemedel

Samtliga universitet och college som vi representerar i Australien är ackrediterade och godkända av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det kan dock förekomma vissa kortare kurser och certifikatsutbildningar som inte berättigar till studiemedel. Stäm av med oss om du är osäker.

Läs mer om studiemedel från CSN vid utlandsstudier här.

Praktikplats/Internship

För dig som läser ett Study Abroad-program erbjuds också möjligheten att, inom vissa ämnesområden, praktisera på ett företag eller en myndighet under din studietid. Praktiken motsvarar en av delkurserna under terminen och arbetet du erbjuds beror på tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta är en enastående möjlighet att få utländsk arbetslivserfarenhet inom ditt ämnesområde. Denna möjlighet erbjuds just nu på University of Sydney och University of New South Wales i Sydney. Ansökan sker på speciell blankett. Kontakta KILROY för mer information.

Stipendier

För dig som är beredd att lägga ned tid och engagemang finns det gott om stipendier att söka för din utlandsvistelse. Både specifikt anpassade stipendier och mer generellt hållna.

Tycker du att Australien låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt