Australien

En student som läser hela sin utbildning i Australien.

Utbildningar i Australien

I Australien säkras kvaliteten på de eftergymnasiala utbildningarna av olika regleringar genom statliga organ som fungerar som kvalitetsgranskare. Termerna "university" och "degree" är skyddade i Australien och får enbart användas av skolor som uppfyller de uppställda kraven. Detta system har bidragit till att utbildningar i Australien har erhållit ett mycket gott internationellt rykte.

Du kan studera både på Undergraduate- och Postgraduatenivå vid universiteten i Australien. Du kan också läsa fristående kurser under en eller två terminer som s k Study Abroad-student. Du har dessutom möjlighet att välja bland ett antal kortare och mer praktiskt inriktade Diplomutbildningar, exempelvis Design Studies, Business och IT.

Det akademiska läsåret vid universiteten i Australien

Det akademiska läsåret börjar i februari/mars och slutar i november, med ett terminsuppehåll på ett par veckor i juli. Vanligtvis läser du fyra parallella kurser under en termin för att vara heltidsstuderande. De flesta universitetsutbildningarna börjar både i februari och i juli. Om du är intresserad av att läsa som Study Abroad-student kan du påbörja dina studier antingen i februari eller i juli varje år. Det vanligaste är att man ansöker 4-12 månader innan kursen eller programmet börjar, men vi tar emot ansökningar till de flesta skolorna i Australien upp till två månader innan kursstart.

Antagningskrav

För att bli antagen till ett universitet och en utbildning i Australien måste du ha allmän behörighet dvs ett slutbetyg eller motsvarande från gymnasiet. Om du inte har allmän behörighet kan du exempelvis gå ett s k Foundation Year (basår) eller en förberedande Diplomutbildning innan du påbörjar dina akademiska studier. Precis som i Sverige kan antagningspoängen variera kraftigt mellan olika universitet och utbildningar. I regel gäller att de utbildningar som har höga betygskrav i Sverige också har höga krav utomlands men ofta kan det vara något lättare att bli antagen som utländsk student på en utbildning i Australien.

Språkkrav vid universiteten i Australien

KILROY har utformat specialavtal för sökande från Sverige med de flesta av våra samarbetspartners som erbjuder utbildningar i Australien. Kan du uppvisa betyget VG/C i Engelska A + B (nuvarande 5 + 6) från gymnasiet anses du ha tillräckliga engelskkunskaper för högre studier, undantaget en del Undergraduate- och Postgraduateutbildningar där ett officiellt språktest krävs. Våra skolor gör dock alltid en individuell bedömning av din ansökan. Om du har ett lägre betyg men praktisk erfarenhet av språket kan det i vissa fall räcka. Behöver du skriva ett språktest kan du antingen skriva ett IELTS-test eller TOEFL-test. IELTS kan du skriva via Folkuniversitetet i främst Göteborg några gånger per termin. TOEFL bokar du on-line via TOEFLs hemsida och testet ges ett par gånger per månad i främst Stockholm och Malmö. För dig som vill fräscha upp dina språkkunskaper före kursstarten finns det möjlighet att läsa en förberedande språkkurs. Kontakta oss för ytterligare information om språkkurser.

Expandera listan nedan för att se vilka universitet i Australien som erbjuder den utbildning som du vill studera;

Tycker du att Australien låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt