Dubai

Finansiera dina studier i Dubai

The Emirates Academy of Hospitality Management erbjuder ett stipendium till svenska heltidsstuderande studenter på Kandidatnivå som ansöker till skolan läsåret 2012/2013!

Du kommer forsätta att få stipendiet under hela utbildningen förutsatt att du håller en GPA på 3,0 (högst uppnåeliga GPA är 4,0).

Se detaljer samt fördelning av stipendiet (PDF).
Se även avgiftsstrukturen för boende på skolans Campus (PDF).

Akademin bidrar till att betalningen av studieavgifterna blir smidigare, genom flexibla betalningsalternativ:

  • För Associate of Science and Bachelor of Science (Honours) program är det möjligt att betala avgiften i förskott varje trimestern (dvs. full betalning av hela programmet behöver inte göras i förskott).
  • För Master of Science program, beror avgifterna på antalet klarade moduler/poäng.
  • Både Study Abroad och English as a Foreign Language program krävs att avgifterna betalas innan ett intyg om inskrivning kan utfärdas.

Andra finanseringsstöd

För dig som är beredd att lägga ned tid och engagemang finns det gott om stipendier att söka för din utlandsvistelse. Både specifikt anpassade stipendier och mer generellt hållna. Det kan ske genom bidrag från föräldrar, banklån eller genom att ansöka om andra stipendium. Besök gärna akademins hemsida eller kontakta KILROY education direkt för ytterligare information om finansieringsmöjligheter.

Kurs- och boendepriser

Terminsavgift ca 64 000 kr per termin (inkl kurslitteratur).
Boende på skolan
ca 20-23 000 kr per termin (exkl lov).
Study Abroad
(en termin) kostar ca 81 000 kr och inkluderar boende.

Studiemedel från CSN

The Emirates Academy of Hospitality Management är ackrediterad och godkänd av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer om studiemedel från CSN vid utlandsstudier här.

Praktik 

Till alla utbildningar i Dubai ingår praktik under utbildningens gång. Du har då möjlighet till betald praktik någonstans i världen!

Tycker du att Dubai låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt