Kanada

Kanada

Kanada har på senare år blivit ett mer och mer populärt studieland för svenska ungdomar. Universiteten håller en jämn och hög kvalitet och undervisningen är mycket prisvärd.

Utbildningsnivåer

Du kan studera både på Undergraduate- och Postgraduatenivå vid universiteten i Kanada. Du kan också läsa valbara kurser under en eller två terminer som sk Study Abroad-student. Läs mer om de olika nivåerna under Studienivåer. En Bachelor's degree är i Kanada fyra år. De första två åren kallas Lower Division och de sistatvå åren kallas Upper Division. Du kan också påbörja din akademiska examen genom att studera vid ett sk Community College. Du kan där läsa en tvåårig Associate degree för att sedan fortsätta till ett universitet på din väg till en Bachelor's degree. Ett Community College har ofta lägre terminsavgifter än ett universitet.

Det akademiska läsåret

Det akademiska läsåret börjar i augusti/september och slutar i maj påföljande år med ett terminsuppehåll under julen. Vissa skolor tillämpar ett terminssystem på tre terminer vilket innebär att du också kan studera under sommaren för att läsa in kurser och förkorta utbildningstiden. Vanligtvis läser du fyra parallella kurser under en termin för att vara heltidsstuderande. De flesta utbildningarna börjar både i augusti/september och i januari/februari. Om du är intresserad av att läsa Study Abroad kan du påbörja utbildningen vid valfri termin.

Språkkrav

KILROY education har utformat specialavtal för sökande från Sverige med de flesta av våra samarbetspartners. Kan du uppvisa betyg 4/VG i Engelska A + B från gymnasiet räcker det som bakgrund för högre studier, undantaget en del Undergraduate- och Postgraduateutbildningar där ett officiellt språktest krävs. Våra skolor gör dock alltid en individuell bedömning av din ansökan. Om du har ett lägre betyg men praktisk erfarenhet av språket kan det i vissa fall räcka.

Behöver du skriva ett språktest kan du antingen skriva ett IELTS-test eller TOEFL-test.  IELTS skriver du genom Folkuniversitetet på ett antal orter i Sverige och det ges ett flertal gånger per termin. TOEFL bokar du on-line via TOEFLs hemsida och testet ges endast ett fåtal gånger per termin på ett par orter i Sverige. För dig som vill fräscha upp dina språkkunskaper före kursstarten finns det möjlighet att läsa en förberedande språkkurs. Kontakta oss för ytterligare information om språkkurser.

Läs nedan om vilka skolor som erbjuder följande ämnen i Kanada:

Tycker du att Kanada låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt