Kina

Kina

Du betalar en terminsavgift vid alla skolor som KILROY education representerar.

Levnadskostnader

Kostnader för mat och logi uppskattas till ca 40 000 HK$ per läsår. Tillkommer gör också kostnader för kurslitteratur, transporter, fickpengar samt resa, försäkring och visum. Vi rekommenderar en årlig budget på totalt ca 110 000 HK$, inklusive kursavgifter.

Terminsavgifter

Du betalar en terminsavgift vid alla skolor som KILROY education representerar. Avgiften beror dels på vilken skola och dels på vilken kurs du väljer. De vanligaste programmen kostar mellan 30 000 - 70 000 kr per termin. Se varje skolas katalog eller hemsidan för aktuella priser.

CSN Studiemedel

Samtliga universitet och college som vi representerar i Kina är ackrediterade och godkända av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det kan dock förekomma vissa kortare kurser och certifikatsutbildningar som inte berättigar till studiemedel. Stäm av med oss om du är osäker.

Läs mer om studiemedel från CSN vid utlandsstudier här.

Stipendier

För högpresterande studenter finns goda möjligheter att få stipendier som täcker både kursavgift och levnadsomkostnader. Det krävs att du har högsta betyg samt även presterat väl utanför skolan inom ex. idrott, musik eller konst.

Arbeta i Kina

Som student i Kina har du ingen möjlighet att arbeta vid sidan av studierna.

Tycker du att Kina låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt