Nya Zeeland

Studier på Nya Zeeland

Upptäck delfiner, valar och sälar på nära håll och njut av de fantastiska landskapen och de vackra vyerna.

Utbildningsnivåer

På Nya Zeeland säkras kvaliteten på de eftergymnasiala utbildningarna av olika regleringar och statliga organ som fungerar som kvalitetsgranskare. Detta system har bidragit till att nya zeeländsk högre utbildning erhållit ett mycket gott internationellt rykte. Du kan studera både på Undergraduate- och Postgraduate-nivå vid universiteten i Nya Zeeland. Du kan också läsa valbara kurser under en eller två terminer som sk Study Abroad-student

Det akademiska läsåret

Det akademiska läsåret börjar i februari/mars och slutar i november, med ett terminsuppehåll på ett par veckor i juli. Vanligtvis läser du fyra parallella kurser under en termin för att vara heltidsstuderande. De flesta universitetsutbildningarna börjar både i februari och i juli. Om du är intresserad av att läsa som Study Abroad-student kan du påbörja utbildningen antingen i februari eller i juli. Det vanligaste är att man ansöker 4-12 månader innan kursen eller programmet börjar, men vi tar emot ansökningar till de flesta skolorna i Nya Zeeland upp till två månader innan kursstart.

Antagningskrav

För att bli antagen till ett universitet i Nya Zeeland måste du ha allmän behörighet dvs ett slutbetyg eller motsvarande från gymnasiet. Om du inte har allmän behörighet kan du exempelvis gå ett så kallat Foundation Year (basår) eller en förberedande Diplomutbildning innan du påbörjar dina akademiska studier.

Precis som i Sverige kan intagningspoängen variera kraftigt mellan olika universitet och utbildningar. I regel gäller att de utbildningar som har höga betygskrav i Sverige också har höga krav utomlands men ofta kan det vara något lättare att bli antagen som utländsk student på Nya Zeeland.

Språkkrav

KILROY har utformat specialavtal för sökande från Sverige med de flesta av våra samarbetspartners. Kan du uppvisa betyg 4/VG i Engelska A + B från gymnasiet räcker det som bakgrund för högre studier, undantaget en del Undergraduate- och Postgraduateutbildningar där ett officiellt språktest krävs. Våra skolor gör dock alltid en individuell bedömning av din ansökan. Om du har ett lägre betyg men praktisk erfarenhet av språket kan det i vissa fall räcka.

Behöver du skriva ett språktest kan du antingen skriva ett IELTS-test eller TOEFL-test.  IELTS skriver du genom Folkuniversitetet på ett antal orter i Sverige och det ges ett flertal gånger per termin. TOEFL bokar du on-line via TOEFLs hemsida och testet ges endast ett fåtal gånger per termin på ett par orter i Sverige.

För dig som vill fräscha upp dina språkkunskaper före kursstarten finns det möjlighet att läsa en förberedande språkkurs. Kontakta oss för ytterligare information om språkkurser.

Läs nedan om vilka skolor som erbjuder följande ämnen på Nya Zeeland:

Tycker du att Nya Zeeland låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt