Curtin Singapore

Ansökan till Curtin Singapore

För att komma in på Curtin Singapore krävs ett bra betygsnitt och goda resultat från tidigare utbildningar, plus bevis på goda engelskkunskaper. Engelskkraven är att du antingen har ett godkänt resultat i engelska från gymnasiet eller att du tagit TOEFL-testet, vilket är ett språktest utformat för dem som inte har engelska som modersmål. Engelskbetyget från gymnasiet får inte vara äldre än 5 år, och TOEFL-resultatet får inte vara äldre än 2 år.

För mer information, vänligen kontakta KILROY education

Tycker du att Curtin Singapore låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt