Berkeley College

Studera Fashion Marketing som en utbildning på Berkeley College

Utbildningar på Berkeley College

Berkeley College har tvååriga och fyraåriga utbildningar på Undergraduatenivå inom Business, Fashion Marketing and Management och Interior Design. Har du gått en diplomutbildning i Sverige har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare studier och på så vis förkorta din väg till en Associate eller Bachelor's degree.

Om du önskar läsa en termin eller ett år av din svenska utbildning, eller bara vill pröva på utlandsstudier, kan du läsa ett s.k. Study Abroad-program.

Terminstider på Berkeley College

Universitetet har ett treterminssystem (trimesters). Terminstiderna är:

  • Jan-April
  • Maj-Aug
  • Sep-Dec

Terminskostnader

Kostnaden är 11 800 USD per trimester inkl. obligatoriska avgifter. Om du läser en hel utbildning på Berkeley College kan du söka skolans stipendium och få 10-25% avdrag på din terminsavgift

Övriga kostnader:

  • Application fee: 50 USD
  • Deposition för kursregistrering: 300 USD
  • Boende, mat, kurslitteratur, flygresa, försäkring, visum och fickpengar

Språkrav

Minst VG i engelska A och B alt 173/61 på TOEFL. 

Studiemedel från CSN

Läs mer om studiemedel från CSN vid utlandsstudier här.

Läs om de olika ämnen du kan studera på Berkeley College;

Tycker du att Berkeley College låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt