USA

Studenter som just tagit examen från Hawaii Pacific University!

Studier i USA

Studera i USA med KILROY education. Studier i USA på universitet och college, utbildningar, kostnadsfri studierådgivning, CSN studiemedel, stipendier, och hjälp med din ansökan.

Studienivåer

Du kan studera både på Undergraduate och Postgraduate nivå vid universiteten i USA. Du kan också läsa fristående kurser under en eller två terminer som sk Study Abroad-student. Bachelor's degree är i USA fyra år. Du kan påbörja din akademiska examen genom att studera vid ett sk Community College. Du kan där läsa en tvåårig Associate degree för att sedan fortsätta till ett universitet på din väg till en Bachelor's degree. Ett Community College har ofta betydligt lägre terminsavgifter än ett universitet.

Akademiska läsåret

Det akademiska läsåret börjar i augusti/september och slutar i maj påföljande år med ett terminsuppehåll under julen. Vissa skolor tillämpar ett terminssystem på tre eller fyra terminer vilket innebär att du också kan studera under sommaren för att läsa in kurser och förkorta utbildningstiden. Vanligtvis läser du fyra parallella kurser under en termin för att vara heltidsstuderande. De flesta utbildningarna börjar både i augusti/september och i januari/februari. Om du är intresserad av att läsa fristående kurser kan du påbörja utbildningen vid valfri termin.

Språkunskaper

KILROY education har utformat specialavtal för sökande från Sverige med de flesta av våra samarbetspartners. Kan du uppvisa betyg 4/VG i Engelska A + B från gymnasiet räcker det som bakgrund för högre studier, undantaget är en del Undergraduate- och Postgraduateutbildningar där ett officiellt språktest krävs. Våra skolor gör dock alltid en individuell bedömning av din ansökan. Om du har ett lägre betyg men praktisk erfarenhet av språket kan det i vissa fall räcka. Behöver du skriva ett språktest kan du antingen skriva ett IELTS-test eller TOEFL-test.  IELTS skriver du genom Folkuniversitetet på ett antal orter i Sverige och det ges ett flertal gånger per termin. TOEFL bokar du on-line via TOEFLs hemsida och testet ges endast ett fåtal gånger per termin på ett par orter i Sverige. Observera att inte all skolor i USA accepterar IELTS, utan föredrar TOEFL. För dig som vill fräscha upp dina språkkunskaper före kursstarten finns det möjlighet att läsa en förberedande språkkurs. Kontakta oss för ytterligare information om språkkurser.

Praktik

Flera utbildningar har praktikperioder inlagda i studieplanen. Vill du göra praktik i USA efter din examen, eller har lång erfarenhet inom en viss branch, för att få en unik upplevelse i livet samtidigt som det är en fantastisk merit att ha i ditt CV? KILROY hjälper dig både med hela praktikprogram, att hitta praktikplats i USA genom vårt stora nätverk, visumsponsor som krävs och att söka J1-visum för praktik i USA.

Tycker du att USA låter intressant?
Kontakta oss
Kontakt