Pedagogik

Studera till lärare utomlands

Studera pedagogik utomlands

Om du studerar för att bli lärare, kan det vara oerhört lönsamt att lägga en eller två terminer av din utbildning utomlands. Därmed vidgas dina vyer och du får en bredare akademisk bas, som du kommer att ha stor nytta av när du antingen studerar vidare eller blir yrkesverksam. Möjligheterna är oändliga, du kan bland annat läsa engelska, pedagogik, drama, historia, media, ekonomi etc.

Det är även möjligt att läsa en hel lärarutbildning utomlands, kontakta gärna oss på KILROY education för att få information om hur du går vidare med detta. I listan nedan hittar du alla universitet du kan välja mellan för att studera pedagogik utomlands. 

Vill du ha mer information om Pedagogik?
Kontakta oss
Kontakt