QUT

Häng med ett gäng studenter på Queensland University of Technology.
 

Studera på QUT - Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (QUT) är ett av de mest moderna universiteten i Australien. Det är välkänt både nationellt och internationellt för att aktivt förbereda sina studenter inför arbetslivet. Kursutbudet är stort och studentservicen mycket bra. QUT har en internationell atmosfär och studenter från många olika länder. Studera på QUT med KILROY education!

Varför ska jag studera på QUT? 

QUT har en spännande historia. Universitetet startade som en skola för teknik och lärarutbildning i Queensland. Idag omnämns QUT ofta som "En högskola för den verkliga världen" på grund av den nära anknytningen och den högkvalitativa undervisningen och forskningen. Företrädare för industrin och yrkesverksamma pedagoger bidrar till professionell utveckling och ett praktiskt perspektiv på teoretisk utbildning.

Studieinriktningar

QUT har ett stort antal kurser och program inom följande områden: teknik, design, arkitektur, bioteknik, PR, reklam, telekommunikation, journalistik, film och TV, IT, internationell finansiering, idrott, kost, marknadsföring, psykologi och hälsovetenskap. 

Akademiskt omdöme

QUT är ett av fem universitet i Australien som är en del av det Australian Technology Network (ATN). Denna grupp av innovativa universitet arbetar för att bilda partnerskap med näringslivet och den offentliga sektorn. Flera av QUTs studier krediteras av professionella organisationer. Bland annat krediteras Businessfakulteten på QUT av både Association of MBAs, EQUIS samt AACSB. QUT är bland de få i världen, och det första australiensiska universitet som har denna trefaldiga kreditering!

Study Abroad på deltid

Just nu har du som ansöker om att läsa en Study Abroad-termin på QUT möjlighet att enbart läsa 3 kurser istället för en normal studietakt på 4 kurser. Det betyder även att kurspriset reduceras. Du får dock fortfarande fullt studiestöd från CSN. Om du vill kunna tillgodoräkna dig en termin i din svenska utbildning bör du läsa 4 kuser, det vill säga heltidsstudier.

Stipendier

QUT Business School Triple Crown Stipendieprogram är nu tillgängligt för alla högpresterande internationella studenter. Studenter som uppfyller behörighetskraven för stipendiet kommer att tilldelas 25% minskning av kursavgiften förutsatt att ett minimum GPA bibehålls under hela studietiden. Mer information om stipendiet och behörighetskrav.

Fakta 

Totalt antal studenter: 40 000 
Internationella studenter: 6 000 

Universitetets hemsida: QUT

 

Tycker du att QUT låter intressant?
Kontakta oss
Contact